Giới Thiệu

Giới thiệu về Mây


Sex: Female

Cung: Thiên bình

Mối quan hệ: Độc thân

Ngôn ngữ: Vietnamese,…

Sở thích: tiểu thuyết, ca nhạc, phim ảnh, truyện tranh, …