Chào mừng bạn tới trang của Mây

Mình thích dịch truyện linh tinh, tạo trang này để lưu lại làm kỉ niệm, trong chốn ngao du bạn có lạc bước tới đây cũng rất hoan nghênh mọi người!